Vragen? Bel 085 - 06 40 112

BEL VOOR ACTUELE CURSUS DATUMS: 085-0640112

 

U02-2
Vervoer gevaarlijk afval & KCA

In de nieuwe regeling staat dat de begeleider van het voertuig aanvullend op zijn geldig ADR-certificaat, moet beschikken over een gerichte opleiding en instructie voor het op een veilige manier inzamelen, indelen in klassen en vervoeren van huishoudelijk gevaarlijk afval. Bij verbranding veroorzaken de stoffen in die producten luchtvervuiling en bij storting vervuilen ze het grondwater. Daarom moet KCA gescheiden worden ingezameld en wordt het bijvoorbeeld door de ‘chemokar’ opgehaald.

Doelgroep

Begeleiders van voertuigen die huishoudelijk gevaarlijk afval inzamelen, die de aantekening VGA aan een geldig ADR-certificaat willen toevoegen.

Inhoud

  • Algemene wet- en regelgeving
  • Wat is klein gevaarlijk/chemisch afval
  • Basiskennis natuur- en scheikunde
  • Voertuig, de voertuiguitrusting en de voertuiginrichting
  • Voorschriften tijdens het vervoer/inzamelen
  • Veiligheidsmaatregelen en persoonlijke beschermingsmiddelen

Toetsing/examen

Na afloop wordt een examen afgenomen. Bij voldoende beoordeling van het examen wordt het certificaat Vervoer Huishoudelijk Afval uitgereikt.

Duur opleiding

1 dag.

Waarde nascholing Code 95

7 uren.

Beschikbaarheid

Deze cursus wordt uitsluitend gegeven op basis van een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 16 personen.

Resultaat

Deelnemer krijgt inzicht in alle zaken met betrekking tot het veilig in ontvangst nemen en sorteren van huishoudelijk gevaarlijk afval, die worden aangeboden door particulieren. De begeleider wordt ook bewust gemaakt op de veilige handelings- en noodprocedures.

Geldigheid certificaat

Het certificaat is volgens de richtlijn vakbekwaamheid 5 jaar geldig.

Staat uw opleiding er niet bij? Doe een open inschrijving!