Vragen? Bel 085 - 06 40 112

BEL VOOR ACTUELE CURSUS DATUMS: 085-0640112

 

Veiligheidsadviseur over de weg

Bedrijven die gevaarlijke stoffen vervoeren, laden of lossen, moeten beschikken over een veiligheidsadviseur. De veiligheidsadviseur moet adviseren over de toepassing van de juiste regels voor het vervoer van gevaarlijke stoffen, rapporteren over ongevallen en jaarlijks een rapport opstellen over de algemene gang van zaken.

Doelgroep

Werknemers die belast zijn met preventie van risico’s op het gebied van het vervoer van gevaarlijke stoffen. De preventie richt zich op de veiligheid van personen, bezittingen en milieu. Met ‘vervoer’ wordt bedoeld het vervoer van gevaarlijke stoffen over de weg en de bijbehorende laad- en loswerkzaamheden.

Inhoud

  • Wetgeving
  • Classificatie
  • Identificatie
  • Verpakkingen
  • Procedures voor verzending
  • Nederlandse bepalingen
  • Veiligheid

Toetsing/examen

Deelnemers sluiten de opleiding af met een schriftelijk examen Veiligheidsadviseur over de weg, afgenomen door het CCV. Bij een voldoende resultaat ontvangen zij het Europees erkende diploma Veiligheidsadviseur.

Duur opleiding

5 dagen + examen.

Waarde nascholing Code 95

De opleiding tot veiligheidsadviseur telt tegenwoordig niet meer mee voor de nascholing Code95 punten.

Beschikbaarheid

Deze cursus wordt uitsluitend gegeven op basis van een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 18 personen.

Resultaat

Deelnemers leren algemene preventie- en veiligheidsmaatregelen te nemen rond het vervoer van gevaarlijke stoffen. Ook leren zij de wetgeving, behorende bij het wegvervoer, toe te passen.

Geldigheid certificaat

Het certificaat is volgens de richtlijn vakbekwaamheid 5 jaar geldig.

Staat uw opleiding er niet bij? Doe een open inschrijving!