Vragen? Bel 085 - 06 40 112

BEL VOOR ACTUELE CURSUS DATUMS: 085-0640112

 

U05-2
VCA Basis

De meeste ongelukken gebeuren op de werkvloer, de oorzaak is vaak onveilig handelen. VCA staat voor Veiligheid, gezondheid en milieu Checklist Aannemers. Met deze checklist wordt aangetoond dat er wordt voldaan aan de wet- en regelgeving zoals de Arbowet. Tevens bevat deze norm aanvullende eisen om het veiligheidsbewustzijn tijdens het werk te verhogen. 

Doelgroep

Medewerkers die laad- en loswerkzaamheden verrichten op bouwterreinen, zoals vrachtautochauffeurs, kraanmachinisten, personeel van aannemers en constructiebedrijven en schilders.

Inhoud  

  • Wetgeving op het gebied van arbeidsomstandigheden
  • Risico’s en preventie
  • Gevaarlijke stoffen
  • Brand- en explosiegevaar
  • Elektriciteit
  • Machines en gereedschappen
  • Hijsen en tillen
  • Werken op hoogte
  • Persoonlijke beschermingsmiddelen

Toetsing/examen

Cursist doet na afloop van de cursus examen. Bij voldoende beoordeling van het examen krijgen deelnemers het certificaat VCA Basis uitgereikt.

Duur opleiding

1 dag.

Waarde nascholing Code 95

7 uren.

Beschikbaarheid

Deze cursus wordt uitsluitend gegeven op basis van een groepsgrootte van minimaal 6 en maximaal 20 personen.

Resultaat

Deelnemers doen kennis op over veiligheid en krijgen inzicht in alle veiligheidsaspecten betreffende het werken voor VCA-gecertificeerde bedrijven. Er word geleerd veiligheid te bevorderen en fysieke risico’s te voorkomen. 

Geldigheid certificaat

Het certificaat is volgens de richtlijn vakbekwaamheid 5 jaar geldig voor de Code 95.
Het VCA certificaat zelf heeft een geldigheidsduur van 10 jaar.

Staat uw opleiding er niet bij? Doe een open inschrijving!