Vragen? Bel 085 - 06 40 112

DISCLAIMER

Op het gebruik van deze website (http://www.a28-opleidingen.nl/) zijn onderstaande gebruiksvoorwaarden van toepassing. Door gebruik te maken van deze website, wordt u geacht kennis te hebben genomen van de gebruiksvoorwaarden en deze te hebben aanvaard.

Gebruik van informatie

A28 Personeel & Opleidingen B.V. streeft ernaar op deze website altijd juiste en actuele informatie aan te bieden. Hoewel deze informatie met de grootst mogelijke zorgvuldigheid is samengesteld, staat A28 Personeel en Opleidingen B.V. niet in voor de volledigheid, juistheid of actualiteit van de informatie. De juridische informatie op de website is van algemene aard en kan niet worden beschouwd als een vervanging van juridisch advies.

Aan de informatie kunnen geen rechten worden ontleend. A28 Personeel & Opleidingen B.V. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade die voortvloeit uit het gebruik van de informatie of de website en evenmin voor het niet goed functioneren van de website. Op basis van het verzenden en ontvangen van informatie via de website of via e-mail kan niet zonder meer een relatie tussen A28 Personeel & Opleidingen B.V. en de gebruiker van de website ontstaan.

Intellectuele eigendomsrechten

Alle publicaties en uitingen van A28 Personeel & Opleidingen B.V. zijn beschermd door auteursrecht en andere intellectuele eigendomsrechten. Behalve voor persoonlijk en niet commercieel gebruik, mag niets uit deze publicaties en uitingen op welke manier dan ook verveelvoudigd, gekopieerd of op een andere manier openbaar worden gemaakt, zonder dat A28 Personeel & Opleidingen B.V. daar vooraf schriftelijke toestemming voor heeft gegeven.

Wijzigingen

Mocht deze disclaimer wijzigen, dan vindt u de meest recente versie van de disclaimer van A28 Personeel & Opleidingen B.V. op deze pagina. 

Heeft u vragen of wilt u meer informatie of een goed advies?